پهلوان شیرافکن یا تار تارن تار اسکنی

نویسنده: آلفونس دوده
مترجم: احمد بیرشک
تارتارن مرد دلیر و محبوبی است اهل تاراسکن که همیشه در کمین برای یافتن جنایتکاران و راهزنان است اما در تاراسکن چنین چیزهایی وجود ندارد حتی برنامه شکار آنها شامل شلیک گلوله به کلاه است . قرار می شود که تارتارن تاراسکنی شیرافکن به آفریقا برود و شیری شکار کند تا به محبوبیت خود و اعتبار خود بیفزاید .