اسپینوزا- فیلسوفی جاودانه:زندگینامه و عقاید

کتاب حاضر ترجمه ای به کوشش استاد محسن جهانگیری از زندگینامه و عقاید اسپینوزا استاد فلسفه ی غربی است.

 

محسن جهانگیری (متولد ۱۳۰۸ در قزوین) فیلسوف ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است.

او در سال ۱۳۸۱ در دومین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در رشته فلسفه برگزیده و معرفی شد.

ره آورد حکمت-استاد محمد دبیر سیاقی

شرح مسافرت‌ها و سفرنامه‌های میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی (بخش نخست)
میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیرسیاقی
انتشارات: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
چاپ اول: 1379
شمارگان: 1500 نسخه
چاپ: فرشیوه
شابک: 2-61-6278-964
9-63-6278-964 (دوره دو جلدی)

استاد محمد دبیر سیاقی

 

قلم رنجه بهاء الدین خرمشاهی

قلم رنجه

نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
.
سلسله مقالات بهاء الدّین خرمشاهی در مجله بخارا از ۱۳۸۸ تاکنون در مورد ادبیات وشاعران ایران

حق تکثیر: آزاد