ویکی نجوم

ویکی نجوم

نویسنده:امیرسجاد ارام

گوینده:وحید کریمی

من کتاب‌های زیادی خوانده ام و در اینترنت مطالب زیادی دیدم.در واقع این کتاب منتخب کتاب‌هایی است که درباره فضا بوده و من در این مدت خوانده ام. به عبارت دیگر یعنی تاریخچه مطالب سلول های مغزی من در مورد نجوم.

ادامه کتاب را خودتون بشنوید.

رایگان – دانلود رایگان