نو عروس

نوعروس

نویسنده:زینت سادات موسوی/مریم طحان

گوینده:زهرا محمدی

اثر پیش رو بر اساس روایات و مصاحبه با اعضای خانواده، دوستان و همکاران بانو رقیه رضایی و مدارک و اسناد موجود گردآوری شده است. به دلیل گذشت نزدیک به سه دهه از شهادت ایشان سختی ها و مشکلاتی در سر راه نگارش این کتاب بود که به یاری خدا و برکات به جا مانده از شهیده مرتفع شد. این اثر گوشه ای از زندگی شهیده است که گذر زمان گرد فراموشی آن ننشانده است.

 

رایگان – دانلود رایگان