ریز مغذی

ریز مغذی

نویسنده:دکتر مازیار معاونی

گوینده:رویا رسولی

ویتامین آ چیست؟یکی از مهمترین ویتامین های بدن می باشد که به همراه ویتامین های k.D.و E جزئه ویتامین های محلول در چربی طبقه‌بندی می‌شود و شامل سه گروه از ترکیبات پیش ساخته با منشأ حیوانی یعنی رتینول، رتینال و اسید رتینوئیک و یک گروه پیش‌ساز با منشاء گیاهی به نام کاروتنوئیدها می باشد.

 

 

 

 

Download