رسانه من

رسانه من

نویسنده:پدرام الوندی

گوینده:زهرا محمدی

هر شهروند به عنوان عضو جامعه شهری، از حقوق و تکالیفی برخوردار است که می بایست از آگاهی لازم پیرامون آنها برخوردار باشد تا زمینه مشارکت فعال در عرصه های اجتماعی برایش فراهم شود.

برای اطلاع بیشتر در خصوص این کتاب، فایل صوتی را دانلود نمایید.

 

Download