رانندگی در شهر من

رانندگی در شهرمن

نویسنده:سازمان شهرداری

گوینده:رویا رسولی

همگان به خوبی میدانند که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مثل خوردن غذا در 3 وعده شبانه روز هیچ وقت از یاد ما نمیرود و بخشی از وجود و زندگی ما شده است.به نمونه هایی از این رفتار های شهروندی توجه کنید.

برای دریافت ادامه این کتاب فایل صوتی را دانلود نمایید.

 

 

 

Download