تعزیه(زمینه قزوین)

تعزیه(زمینه قزوین)

نویسنده:رئوف پیشدار

گوینده:مسعود مرادی

در آغاز پادشاهی طهماسب اول که قزوین به عنوان پایتخت برگزیده شد. حمایت شاهان صفوی و تشویق هنرمندان، شاعران ،مرثیه سرایان توسط آنها باعث رواج و رونق بیش از پیش شبیه خوانی و سوگواری از جمله دسته های زنجیر زنی، قمه زنی ،روضه‌خوانی و غیره در این شهر شد

برای دریافت ادامه کتاب فایل صوتی را دانلود نمایید.

رایگان – دانلود رایگان