اسپینوزا- فیلسوفی جاودانه:زندگینامه و عقاید

کتاب حاضر ترجمه ای به کوشش استاد محسن جهانگیری از زندگینامه و عقاید اسپینوزا استاد فلسفه ی غربی است.

 

محسن جهانگیری (متولد ۱۳۰۸ در قزوین) فیلسوف ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است.

او در سال ۱۳۸۱ در دومین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در رشته فلسفه برگزیده و معرفی شد.

Download