حکایت هایی از گلستان سعدی گوینده:مهناز خواجه وند منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی (نفس)که فرو می رود ممدّ…

نویسنده:فلویا تستا گوینده:رویا رسولی هرروز تونی کوچولو باید زباله ها رو بیرون می گذاشت و کیسه بزرگ و سنگین پر از زباله رو به زحمت از پله ها پایین می…

ویکی نجوم نویسنده:امیرسجاد ارام گوینده:وحید کریمی من کتاب‌های زیادی خوانده ام و در اینترنت مطالب زیادی دیدم.در واقع این کتاب منتخب کتاب‌هایی است که درباره فضا بوده و من در…

رایگان – دانلود رایگان

تعزیه(زمینه قزوین) نویسنده:رئوف پیشدار گوینده:مسعود مرادی در آغاز پادشاهی طهماسب اول که قزوین به عنوان پایتخت برگزیده شد. حمایت شاهان صفوی و تشویق هنرمندان، شاعران ،مرثیه سرایان توسط آنها باعث…

رایگان – دانلود رایگان

تجاد نامه نویسنده:امیرسجاد ارام گوینده:حسین ارشادی بخش اول تاریخ پادشاهی هخامنشیان سقوط تختگاه مادها به دست قوم پارس اتاق افتاد اولین پادشاه هخامنشی کوروش پس از کوروش پسرش کمبوجیه به…

رایگان – دانلود رایگان

ریز مغذی نویسنده:دکتر مازیار معاونی گوینده:رویا رسولی ویتامین آ چیست؟یکی از مهمترین ویتامین های بدن می باشد که به همراه ویتامین های k.D.و E جزئه ویتامین های محلول در چربی…

رسانه من نویسنده:پدرام الوندی گوینده:زهرا محمدی هر شهروند به عنوان عضو جامعه شهری، از حقوق و تکالیفی برخوردار است که می بایست از آگاهی لازم پیرامون آنها برخوردار باشد تا…

رانندگی در شهرمن نویسنده:سازمان شهرداری گوینده:رویا رسولی همگان به خوبی میدانند که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مثل خوردن غذا در 3 وعده شبانه روز هیچ وقت از یاد ما…

نوعروس نویسنده:زینت سادات موسوی/مریم طحان گوینده:زهرا محمدی اثر پیش رو بر اساس روایات و مصاحبه با اعضای خانواده، دوستان و همکاران بانو رقیه رضایی و مدارک و اسناد موجود گردآوری…

رایگان – دانلود رایگان